Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Predsine.cz se řídí platnou legislativou a dále tímto nákupním řádem.
Provozovatelem e-shopu je fyzická osoba Lenka Sedláčková se sídlem Višňová 1429/1, 74706 Opava, Česká republika
 
Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Predsine.cz (dále jen „provozovatel“) není plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Predsine.cz (dále jen „e-shop“) jsou konečné pro zákazníka. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme zákazníka informovat telefonicky či emailem.Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace objednávky. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží).

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte
Způsob platby

  • Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převodem: Pro naše klienty a státní instituce nabízíme platbu na fakturu (převodem-platba předem) se splatností 14 dnů na účet:FIO BANKA.Zboží bude zasláno,až po uhrazení faktury na náš účet.

 
Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.Dodání zboží

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 1–10 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zbo­ží.

Je-li stav skladem, zboží je reálně na skladě s možností dodání během 1–10 pracovních dnů. V závislosti na povaze zboží a čase přijetí objednávky lze očekávat expedici od 48h.

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. V souladu s tím může být objednávka v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných přepravní firmou.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Dodávku zboží zajišťuje prostřednictvím přepravní firmy PPL/DPD/ěská pošta  či vlastní přepravy.
 
Osobní odběr
V sídle naší společnosti nemáme kamennu prodejnu.

Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě na sídle společnosti, nebo v prodejnách NEJČI nábytku s.r.o. v Opavě


Způsob doručení

Zboží je doručováno prostřednictvím přepravních firem PPL, DPD, Česká pošta.
 
Cena za přepravu kurýrní službou PPL, Česká pošta je 140,– Kč.  
Převzetí zboží

Příjemce zboží má povinnost překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla.

Příjemce zásilky je povinen po odjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci (dopravní službě PPL/DPD/Česká pošta) nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.
Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem.


Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnůod odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Prodávající po obrdžení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně(včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že zákazník již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.Možnost storna objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je zákazník vždy obratem informován.Ochrana osobních dat

Internetový obchod predsine.cz si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.

Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu predsine.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu Pneudejv.cz.

V rámci monitoringu spokojenosti zákazníků může provozovatel předat e-mailovou adresu zákazníka provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka s predsine.cz. Žádné jiné e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat ani poskytnout adresu třetí straně.

V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovateli online plateb.Novinky e-mailem

Zákazník souhlasí, že mu provozovatel může zaslat novinky e-mailem. V každém takovém informačním e-mailu je na konci uveden odkaz, kterým lze odběr novinek zrušit.

E-mail s novinkami bude zákazníka informovat o aktualitách z oblasti předsíní a může prezentovat akční zboží.


Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internotová adresa: http://www.coi.cz, Email: adr@coi.czZávěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s nákupním řádem povoluje zákazník používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás.
Výše uvedený nákupní řád je platný od 01.06.2012 včetně.

Zboží v AKCI , platí vždy do vyprodání zásob !